Spiritualiteit voor moeders - enkele suggesties


Aan het einde van de 1e moederretraite gaf Mgr. J. Schröder de moeders een aantal suggesties mee
om als moeder én gezin te groeien in geloof. 

1.   Probeer elke dag of om de paar dagen een klein moment te nemen voor persoonlijke bezinning, stil gebed, voor de relatie tussen jou en God. Dit moment mag kort zijn, maar het vraagt om een vast ogenblik in je dag of week en een vaste gebedsplaats thuis. Volg een vast boek van gedegen spiritualiteit gedurende langere tijd.

2. Bid regelmatig voor èn met je kinderen.

3. Kies één of enkele heiligen die jou dierbaar zijn en heb van hem of haar een geschrift onder handbereik waar je van tijd tot tijd in leest. Denk daarbij in het bijzonder aan heiligen die moeder zijn zoals Maria, Elisabeth van Thüringen, Birgitta van Zweden, Monica de moeder van Augustinus. Betrek ze bij je gebed.

4. Maak de zondag tot een bijzondere dag, niet alleen door deelname aan de Eucharistie maar ook door kleding, tijdverdeling, tafelgebruiken, gezinsactiviteiten etc.

5. Zorg dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis maken met 'soortgenoten' d.w.z. gezinnen met kinderen die ook bewust kiezen voor het katholieke geloof door deelname aan kinderkampen, contact met nieuwe gemeenschappen, gezinsgroepen, katholieke lectuur etc.

6. Garandeer dat er regelmatig sprake is van 'marriage time', uitdrukkelijke tijd voor vader en moeder samen, dit is ook belangrijk voor de kinderen. Onderneem iets gezelligs met zijn tweeën, zodat je huwelijksrelatie verder kan groeien.

7. Hoewel het ideaal is wanneer de regelmatige kerkgang en sacramenten als eerste communie en vormsel plaats kunnen vinden in eigen parochie, is het nog belangrijker dat je een vaste kerk hebt waar de sfeer voldoende sacraal is, trouw aan de Wereldkerk en dat er verschillende andere gezinnen met kinderen actief deelnemen.

8. Cultiveer enkele vaste gebeden die je dagelijks of met regelmaat bidt en bijna van buiten kent. Bijvoorbeeld teksten uit de traditie of van heiligen, de rozenkrans etc.

9. Koester, samen met het gezin, enkele 'heilige plaatsen’: een vertrouwd klooster, Foyer de Charité, Lourdes, Paray, Banneux, Kevelaer etc.

10. Blijf in contact - één of enkele keren per jaar - met een vertrouwd en solide priester; als het gezin hem kent, is het goed om hem incidenteel in het gezin uit te nodigen zodat de kinderen hem ook - in zijn eigenheid - ontmoeten.

11. Koester de deugd van de hoop en de christelijke vreugde als onmisbare elementen van persoonlijke spiritualiteit.

12.  Houd van de Kerk (wereldkerk en lokaal). Beleef dat de Kerk rond de paus universeel is en van alle tijden. In de Kerk leeft Jezus op bijzondere wijze onder ons.